File danh sách xét các sinh viên đạt và không đạt tốt nghiệp đợt tháng 06.2017 (cập nhật ngày 15/06/2017)

– Phòng Quản lý Đào tạo gửi 02 file danh sách xét các sinh viên đạt và không đạt tốt nghiệp đợt tháng 06.2017:

1. Đại học: 2017_DS_xet_TNDH_dot_06.17.xls – bản cập nhật ngày 15/6/2017: 2017_DS_xet_TNDH_dot_06.17_lan2.xls

2. Cao đẳng: 2017_DS_xet_TNCD_dot_06.17.xls  – bản cập nhật ngày 15/6/2017: 2017_DS_xet_TNCD_dot_06.17_lan2.xls

– Đề nghị  sinh viên kiểm tra lại thật kĩ, nếu có thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp với CV Trần Hoàn Quân (phòng Quản lý đào tạo) trước 15h ngày 15.06.2017.

Khoa CNTT