Giải bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng sinh viên trường ĐHĐL năm 2019

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, khoa Giáo dục thể chất tổ chức ” GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI – BÓNG BÀN – CỜ TƯỚNG   SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NĂM 2019″ Kính gửi quý khoa triển khai cho sinh viên khoa mình.

Đối tượng: Tất cả sinh viên K39,K40,K41,K42 hệ chính quy đang học tập tại trường đều được quyền đăng ký tham gia thi đấu;

Thời gian:

–        Thời gian đăng ký: trước 08g00 ngày 10/04/2019

–       Họp chuyên môn: 09h00 ngaøy 10/04/2019

–       Địa điểm:  Tại Văn phòng Khoa Giáo dục Thể chất.

–       Thời gian Thi đấu: từ ngày 13/04/2019 đến 20/04/2019;

 Khai  mạc lúc 07h30 ngày 13/04/2019; Tại Nhà thi đấu trường Đại học Đà Lạt.