Giải bóng đá khoa CNTT- năm 2022

Mời các bạn sinh viên tham dự và cổ vũ cho các bạn mình:

+ Thời gian:

 Ngày 09/04/2022: từ 17h đến 21h

 Ngày 10/04/2022: Từ 14h đến 19h

+ Địa điểm: Sân bóng đá Hồ bơi Phù Đổng.