Giấy mời toàn thể Cán bộ-VC-NLĐ-HV-SV Trường ĐHĐL dự các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc thi, Biểu diễn cắm hoa nghệ thuật quốc tế năm 2023 – World Flower Council Summit 2023