Học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng dự kiến học kỳ II năm học 2018-2019

Sinh viên K38 xem danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng học kỳ I năm học 2018-2019 trong file đính kèm. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trước 14h ngày 17/1/2019. Sau thời hạn nói trên, trường sẽ ra quyết định chính thức.

DANHSACHHB_Tach khoa_ver 1

Khen thuong 2018-2019

Khoa CNTT.