Học bổng KKHT (dự kiến) Học kỳ II, năm học 2017-2018

Sinh viên xem danh sách học bổng dự kiến trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về văn phòng khoa trước 9h ngày thứ hai, 22/10/2018. Sau thời hạn nói trên, trường sẽ ra quyết định chính thức.

DANHSACHHB_Du kien (gui ve khoa)