Hội nghị GVCN và CTSV khoa Công nghệ Thông tin

Chiều ngày 24/09/2023, tại A27.4, khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Giáo viên chủ nhiệm và Công tác sinh viên (GVCN và CTSV) cấp khoa. Nhằm mục đích tạo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác GVCN-CVHT năm học 2022-2023 và thảo luận, đề xuất các giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng công tác GVCN và CTSV năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị gồm có BCN khoa CNTT, Trợ lý CTSV khoa CNTT, và toàn thể Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập của các lớp thuộc khoa CNTT năm học 2023-2024.

Tại Hội nghị, BCN khoa đã tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác GVCN và CTSV năm học 2022-2023 và thảo luận, đề xuất các giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng công tác GVCN và CTSV năm học 2023-2024.

Hội nghị còn tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, hạn chế của công tác GVCN và CTSV. Qua trao đổi, nhiều giải pháp có tính khả thi đã được đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác GVCN và CTSV, mỗi giảng viên cần nắm rõ, thực hiện tốt và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình; Tích cực, chủ động, tham gia sinh hoạt lớp, bám sát lớp để hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên kịp thời; Tăng cường công tác tư vấn đối với từng sinh viên về học tập, rèn luyện, đặc biệt là phương pháp học tập và lập kế hoạch học tập; Bám sát hoạt động rèn luyện phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, thái độ, tác phong của sinh viên; phối hợp với các phòng chức năng tiếp cận và hỗ trợ kịp thời khi có những khó khăn xảy ra với sinh viên.

Một số hình ảnh Hội nghị: