Hội nghị NCKH SV – Tiểu ban: CNTT

Trong năm học 2023 – 2024, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Đà Lạt đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực, qua đó thể hiện được niềm đam mê nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn của xã hội. Hội đồng khoa học tiểu ban Công nghệ Thông tin đã tiến hành đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học vào lúc 14:00 ngày 27/5/2024 tại phòng A27.4. Dưới đây là các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên:

1️⃣ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

🔖 GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Nga

👨‍🎓 Sinh viên thực hiện: Vũ Bá Đông, Tăng Thế Ngọc Song, Nguyễn Tân Tiến, Trần Anh Khôi, Nguyễn Lê Minh Trí

2️⃣ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO PHÁT TRIỂN GAME HỌC NGOẠI NGỮ

🔖 GVHD: ThS. Thái Duy Quý

👨‍🎓 Sinh viên thực hiện: Lê Trần Anh Khôi, Lê Trung Hòa Hiếu, Lê Thành Thái, Triệu Quang Học, Đinh Lâm Gia Bảo

3️⃣ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNG BÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO

🔖 GVHD: TS. Tạ Hoàng Thắng

👨‍🎓 Sinh viên thực hiện: Trần Bảo Lâm, Đỗ Minh Đăng, Nguyễn Xuân Phát, Nguyễn Hoàng Anh Khoa, Nguyễn Ái Mừng

4️⃣ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC DÊ/CỪU NINH THUẬN

🔖 GVHD: KS. La Quốc Thắng

👩‍🎓 Sinh viên thực hiện: Phan Thanh Thảo Quyên, Đậu Thị Tiểu Điệp, Lê Viết Đăng Quang, Nguyễn Hoàng Nam Khánh, Nhâm Vĩnh Thủy

5️⃣ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH LOG SỬ DỤNG NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ GRAFANA, PROMETHEUS VÀ ELASTIC STACK (ELK)

🔖 GVHD: ThS. Nguyễn Văn Huy Dũng, KS. Lê Thiên Anh

👨‍🎓 Sinh viên thực hiện: Lê Hoàng Nhật Quang, Lê Thành Trung, Nguyễn Hoàng Bảo Long, Tôn Thất Khắc Trịnh, Đinh Lê Quang Nguyên

6️⃣ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG (AR) XÂY DỰNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

🔖 GVHD: TS. Trần Ngô Như Khánh

👩‍🎓 Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Quỳnh Như, Nguyễn Bảo Khanh, Trần Nguyễn Ánh Minh, Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Diệu, Nguyễn Đoan Trang

Tại Hội nghị, các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã tự tin trình bày các kết quả nghiên cứu của mình, Hội đồng khoa học Tiểu ban Công nghệ Thông tin đã có những đánh giá khách quan, công bằng kết quả nghiên cứu cũng như khả năng ứng dụng thực tế của các đề tài. Đồng thời có những góp ý chuyên môn để các đề tài có thể được phát triển tiếp tục trong tương lai, tham gia các Hội thảo khoa học trong nước.

🎇🎇🎇 Khoa Công nghệ Thông tin chúc mừng các đề tài nghiên cứu khoa học đã bảo vệ thành công! 💐💐💐

Một số hình ảnh tại hội nghị: