Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2018 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: ngày 14/06/2018.
  2. Địa điểm: Nhà A31.
  3. Thành phần tham dự: Trưởng/ Phó các phòng chức năng, khoa chuyên môn, các trưởng bộ môn, các nhà khoa học, toàn thể cán bộ, giảng viên, và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt.
  4.    Chương trình Hội nghị:

– 07:30-08:00: Đón tiếp đại biểu;

– 08:00-08:15: Khai mạc Hội nghị;

– 08:30-17:00: Các nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài nghiên cứu theo các tiểu ban.

Kính mời giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia Hội nghị.

Danh sách báo cáo theo các tiểu ban: Danh mục báo cáo theo tiểu ban.docx