Hội nghị sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- ĐHĐL năm học 2020-2021

Vào ngày 22/4/2021, khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức hội nghị sinh viên cấp khoa năm học 2020-2021. Tham dự hội nghị có ThS. Trần Thống- Q.trưởng phòng Tổ chức hành chính, ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh- đại diện phòng Chính trị & Công tác sinh viên, ban chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin- ĐHĐL, giáo viên chủ nhiệm cùng hơn 170 sinh viên của khoa.

ThS.Trần Thống nêu vai trò của giáo viên chủ nhiệm, vai trò của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Đây chính là 02 nhân tố quan trọng góp phần tạo nên chất lượng học tập của sinh viên. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, trường sẽ nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời thúc đẩy ý thức tự học của sinh viên. Hội nghị lần này là để nghe những ý kiến từ sinh viên, từ giáo viên chủ nhiệm về việc nâng cao chất lượng học tập.

Thông qua hội nghị này, TS. Nguyễn Thị Lương- phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin đã trao đổi và chia sẻ những gì sinh viên còn vướng mắc, đồng thời, vận động sinh viên tích cực tham gia vào cuộc thi Sáng tạo phần mềm, tham gia hội thảo ICT 2021, chính là nơi để sinh viên học tập, mở rộng kiến thức của mình.

Hội nghị sinh viên khoa CNTT 2021