Hội nghị sinh viên nòng cốt khoa CNTT học kỳ I năm học 2015-2016

       Thực hiện văn bản số 240/KH-ĐHĐL ngày 01/12/2015 của trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức hội nghị sinh viên nòng cốt học kỳ I năm học 2015-2016.  Sáng ngày 8/12/2015, tại phòng A31.105, sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đã có mặt để tham gia hội nghị nòng cốt cấp khoa. Tại đây, sinh viên được phổ biến nội quy văn hóa học đường trường Đại học Đà Lạt đồng thời thảo luận, góp ý cho nhà trường về giải pháp thực hiện nội quy sao cho đạt kết quả tốt nhất.

        ThS. Hoàng Đức Lâm- trưởng phòng Công tác sinh viên đã tham dự, ông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông đề nghị các bạn sinh viên nòng cốt, ban cán sự lớp tổ chức phổ biến lại cho các bạn sinh viên trong lớp nắm được nội dung buổi hội nghị.

ThS. Hoàng Đức Lâm phát biểu tại hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc và hiệu quả, toàn thể sinh viên nòng cốt đã nắm được nội dung của nội quy văn hóa học đường. Mục tiêu của nội quy văn hóa học đường là thể hiện tính văn minh, lịch sự, tôn trọng mọi người và tôn trọng bản thân; góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh của sinh viên.

Các bạn sinh viên đã góp ý xây dựng hình thức khen thưởng, xử phạt trong công tác thực hiện nội quy văn hóa học đường, lồng ghép đánh giá thực hiện văn hóa học đường vào đánh giá rèn luyện định kỳ. Những góp ý của các bạn sẽ được tổng hợp và thảo luận tại hội nghị sinh viên nòng cốt cấp trường, để từ đó nhà trường có cơ sở để ban hành thành quy chế thực hiện.

Sinh viên phát biểu góp ý cho hội nghị

Văn hóa học đường đã được phổ biến từ năm học 2014-2015 và sẽ được tiếp tục phổ biến để văn hóa học đường trở thành thành nề nếp ở khoa Công nghệ Thông tin- trường Đại học Đà Lạt.  

                                                                         Khoa Công nghệ Thông tin