Hội nghị sinh viên nòng cốt khoa CNTT học kỳ I năm học 2016-2017

Thực hiện chương trình công tác năm học 2016 – 2016 và kế hoạch số 965-KH-ĐHĐL, ngày 30/11/2016, khoa Công nghệ Thông tin tổ chức “Hội nghị sinh viên nòng cốt, học kỳ I năm học 2016 – 2017”.

Tham dự Hội nghị có ThS. Văn Quang Viên – trưởng phòng Khảo thí Kiểm định- đại diện lãnh đạo nhà trường; TS. Võ Phương Bình- phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin; trợ lý giáo vụ, trợ lý Công tác sinh viên,  giáo viên chủ nhiệm, bí thư liên chi đoàn khoa, ban  cán  sự các lớp; ban chấp hành chi đoàn các lớp, cùng hơn 150 sinh viên tiêu biểu của các lớp thuộc khoa CNTT.

Nội dung hội nghị:

– Sơ kết thực hiện nội quy văn hóa học đường và triển khai tiếp tục thực hiện nội quy văn hóa học đường.

– Triển khai thực hiện kế hoạch số 822/KH-ĐHĐL về đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

– Trao đổi giữa lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm khoa và sinh viên xoay quanh việc học tập và rèn luyện tại trường.

Hình ảnh hội nghị: 

Khoa CNTT