Hội thảo công nghệ thông tin Đại học Đà Lạt năm 2010

Hội thảo Công nghệ Thông tin 2010 được tổ chức ngày 03 tháng 12 năm 2010 tại Trường Đại học Đà Lạt, là nơi giao tiếp, trao đổi của các cán bộ, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường. Hội thảo đã diễn ra thành công với hơn 100 đại biểu tham dự, có 10 báo cáo với các chủ đề như:  Công nghệ phần mềm, Công nghệ Mạng và Truyền thông, Khai thác dữ liệu, Cơ sở toán cho tin

Ban tổ chức:

Trưởng ban:

PGS.TS. Lê Bá Dũng                    Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

TS. Mai Xuân Trung                     Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

Ủy viên thường trực:

ThS. Trần Tuấn Minh                   Trưởng Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên:

PGS.TS. Lê Ngọc Chung           Phòng NCKH-HTQT, Trường Đại học Đà Lạt

TS. Trương Chí Tín                    Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt.

ThS. Đặng Thanh Hải               Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

ThS. Trần Thống                        Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

 

Các bài báo:

1. A METHOD FOR MINING ASSOCIATION RULES

Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh, Phạm Quang Huy, Trần Thống

2. MỘT SỐ THUẬT TOÁN RÚT GỌN THUỘC TÍNH BẰNG TẬP THÔ

Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Hiệp

3. ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG

Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Huy

4. MÔ HÌNH KẾT HỢP GIỮA MOMENT ZERNIKE VÀ MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN DÒ TÌM BIÊN CỦA MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH

Đặng Thanh Hải, Lê Hoàng Thái, Lê Hoài Bắc

5. MỘT ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO ĐỒ THỊ HAMILTON TỐI ĐẠI

Đỗ Như An

6. ĐIỀU KHIỂN CON LẮC NGƯỢC HAI BẬC XOAY TỰ DO DÙNG MẠNG NƠ RON

Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Đức Thành, Dương Hoài Nghĩa

7. KHAI THÁC SONG SONG TẬP PHỔ BIẾN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỌC

Võ Đình Bảy, Cao Tùng Anh, Lê Hoài Bắc

8. CẤU TRÚC TẬP THÔ TRÊN DÀN KHÁI NIỆM HÌNH THỨC

Đặng Phước Huy

9. PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Nguyễn Thị Thanh Bình

10. MỘT KỸ THUẬT PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI TỰU ĐỖNG DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CAMERA

Nguyễn Thị Lương, Đặng Thanh Hải, Võ Phương Bình

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: HTCNTT2010