Hội thảo công nghệ thông tin Đại học Đà Lạt năm 2012

Hội thảo Công nghệ Thông tin 2012 diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 tại Trường Đại học Đà Lạt. Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng. Hội thảo có 18 báo cáo tham dự, với các chủ đề như:  Công nghệ phần mềm , Công nghệ Mạng và Truyền thông, Tin học quản lý, Công nghệ tri thức, Cơ sở toán cho tin… Có 09 bài báo đã được tuyển chọn và đăng trong Tạp chí Khoa học Đại học Đà lạt, Số 6, năm 2013.

Ban tổ chức

Trưởng ban:

ThS. Trần Tuấn Minh                   Trưởng Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

Các thành viên:

TS. Đỗ Như An                             Khoa CNTT, Trường ĐH Nha Trang

PGS.TS. Lê Hoài Bắc                   Khoa CNTT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Ngọc Chung              Phòng NCKH-HTQT, Trường Đại học Đà Lạt

ThS. Đặng Thanh Hải                   Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

ThS. Đặng Phước Huy                 Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy         Viện CNTT, Viện KHCN Việt Nam

TSKH. Dương Quốc Thái             Công ty Splastic Sài Gòn

TS. Nguyễn Văn Vinh                   Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt 

Các bài báo:

1. 4-REGULAR GRAPH OF DIAMETER 2

Đỗ Như An, Nguyễn Đình Ái

2. ĐỊNH LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG CHO PHỤ THUỘC SAI KHÁC TỔNG QUÁT TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Xuân Huy, Cao Tùng Anh, Trương Thị Thu Hà, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Bùi Đức Minh.

3. GIẢI THUẬT SONG SONG RỪNG NGẪU NHIÊN CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU LỚN

Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Văn Hòa, Lý Hoàng Trọng

4. GOM CỤM DỮ LIỆU DỰA VÀO QUAN HỆ DUNG SAI

Nguyễn Văn Phúc, Trần Tuấn Minh

5. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TÍCH HỢP QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trần Cao Đệ, Phạm Thị Trúc Phương

6. IMPROVE RECOGNITION PERFORMANCE OF LIMABEAM ALGORITHM USING MLLR ADAPTATION FOR ENVIRNONMENT

Nguyễn Đình Cường, Phạm Thế Hiền, Hyun Yeol Chung

7. KỸ THUẬT PHÂN RÃ MA TRẬN TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý

Nguyễn Thái Nghe

8. MỘT THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CÁC TẬP PHỔ BIẾN CHỨA MỘT TẬP THUỘC TÍNH RÀNG BUỘC

Dương Văn HảiTrương Chí Tín

9. NEW ROUTING PROTOCOL LISP SPLITS INDENTIFICATION AND LOCATION

Phạm Duy Lộc

10. NGHIÊN CỨU CÁCH TIẾP CẬN QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA ONTOLOGY

Huỳnh Nhứt Phát

11. NOTE ON LEM2 – BASE DECISION RULES INDUCTION

Đặng Phước Huy

12. PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG LƯỚI 3D BẰNG CÁCH SẮP XẾP LẠI THỨ TỰ BIỂU DIỄN ĐỈNH

Thái Duy Quý

13. QUAN HỆ GIỮA CÁC TẬP ĐÓNG VÀ TẬP SINH

Trần Ngọc Anh, Trương Chí Tín, Lê Hoài Bắc

14. SỬ DỤNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN TÌM CHUỖI SIGNATURE ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRONG HỆ THỐNG MẠNG

Đặng Lê Nam, Phạm Nguyễn Huy Phương

15. TRUY VẤN ẢNH DỰA TRÊN ĐỘ MỜ HAMMING

Văn Thế Thành, Trần Đình Toàn, Trần Đức, Nguyễn Văn Thịnh

16. ỨNG DỤNG FPGA TRONG THIẾT KẾ CPU THEO KIẾN TRÚC MIPS

Đoàn Vũ Thịnh, Trịnh Văn Loan

17. XÂY DỰNG CÔNG CỤ TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG

Nguyễn Quang Dũng, Trương Quốc Định

18. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO RA QUYẾT ĐỊNH

Nguyễn Tấn Thuận, Trương Tiến Vũ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: HTCNTT2012