Hội thảo công nghệ thông tin Đại học Đà Lạt năm 2015

ơ sở toán cho tin… Có 10 bài báo đã được tuyển chọn và đăng trong Tạp chí Khoa học Đại học Đà lạt, Số 2, tập 6 năm 2016.

Ban tổ chức

Trưởng ban:

ThS Đặng Thanh Hải                    Q. Trưởng Khoa CNTT – Trường Đại học Đà Lạt

Phó ban:

ThS Trần Thống                            P. Trưởng Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

Các thành viên:

TS. Trịnh Thị Tú Anh                    Trưởng P. QLKH-HTQT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Phạm Đăng Thắng              Phó Phòng TCHC – ĐH Đà Lạt

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình     Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Nguyễn Minh Hiệp             Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Phạm Duy Lộc                     Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Thái Duy Quý                       Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Nguyễn Văn Phúc               Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Tạ Thị Thu Phượng             Khoa Toán Tin – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Võ Tiến                                  Khoa Toán Tin – Trường ĐH Đà Lạt

ThS. Lê Đắc Nhường                   Khoa CNTT – Trường ĐH Hải Phòng

ThS Nguyễn Gia Như                  Trường ĐH Duy Tân

 

Các bài báo:

1. HỆ THÔNG MINH: NGUYÊN LÝ VÀ TIẾP CẬN

Nguyễn Xuân Huy – Báo cáo mời

2. SỬ DỤNG METADATA ĐỂ CÀI ĐẶT LỚP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Nguyễn Minh Trang

3. INTERLAYER BIT ALLOCATION FOR SCALABLE HIGH-EFFICIENCY VIDEO CODING

Võ Phương Bình

4. DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO VÍ DỤ MẪU

Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Viết Tuấn

5. BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Trương Tiến Vũ, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình

6. MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG KHAI PHÁ TẬP MỤC HỮU ÍCH CAO DỰA TRÊN LÝ THUYẾT GIÀN GIAO

 Trương Ngọc Châu, Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Tấn Thuận

7. DECISION RULES ANALYSIS FROM INFORMATION TABLES WITH IMPRECISE DECISION VALUES

Tạ Thị Thu Phượng, Đặng Phước Huy

8. SOME APPROACHES TO MAP WIKIPEDIA INFOBOX PROPERTIES TO WIKIDATA

Tạ Hoàng Thắng

9. TỐI ƯU HÓA VÙNG PHỦ SÓNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY BẰNG THUẬT TOÁN VORONOI TRONG MÔI TRƯỜNG 3D

Đặng Thanh Hải, Lê Trọng Vĩnh

10. MỘT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG LƯỚI 3D KHÉP KÍN ĐỂ GIẤU THÔNG TIN

Thái Duy Quý

11. MỘT CHẶN TRÊN MỚI CHO BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP ITEMSET CÓ LỢI ÍCH TRUNG BÌNH CAO

Nguyễn Văn Phúc, Dương Văn Hải, Trương Chí Tín

12. NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT SINH TEST CASE TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT THI TƯỢNG TRƯNG

Tô Hữu Nguyên, Đỗ Thanh Mai

13. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG THEO MÔ HÌNH MẠNG CÁC HÀNG CHỜ

Lê Quyết Thắng

14. A CLUSTERING TECHNIQUE TO DETERMINE THE VIETNAMESE PART-OF-SPEECH (POS)

Nguyễn Minh Hiệp, Trần Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Minh Huyền, Ngô Thế Quyền

15. HỆ TƯ VẤN MỜ VIỄN CẢNH

Nguyễn Văn Minh, Lê Hoàng Sơn, Vũ Thanh Cầm, Tạ Duy Khánh

16. THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VIỄN CẢNH TỰ ĐỘNG XÁC ĐỊNH SỐ CỤM

Phạm Huy Thông, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Hồng Minh, Cù Nguyên Giáp, Trần Thị Ngân

17. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENSTACK

Võ Nhân Văn, Nguyễn Quốc Long, Lê Minh Chí, Lê Đắc Nhường

18. CÁC THUẬT TOÁN PHÂN CỤM BÁN GIÁM SÁT MỜ CHO BÀI TOÁN PHÂN ĐOẠN ẢNH NHA KHOA

Trần Mạnh Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông, Hoàng Thị Minh Châu

19. STRUCTURE OF FREQUENT ITEMSETS WITH EXTENDED DOUBLE CONSTRAINTS

Dương Văn Hải, Trương Chí Tín, Hoàng Nguyễn Thùy Ngân

20. GIẢI PHÁP KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỖI WEBSITE TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ QUÉT CỦA CÁC CÔNG CỤ QUÉT LỖI

Phạm Duy Lộc, Phan Thị Thanh Nga

21. ĐẶC TRƯNG GOM CỤM CHO PHÂN TÍCH CÚ PHÁP PHỤ THUỘC TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Lương

22. CÔNG NGHỆ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàng Mạnh Hùng

23. A REVIEW ON SPEECH EMOTION RECOGNITON

Tôn Thất Hòa An, Cao Thị Nhạn

24. MỘT TÌNH HUỐNG TRONG ĐIỀU TRA SỐ TRÊN MÁY TÍNH

Lê Gia Công