Hội thảo ICT 2018

GIỚI THIỆU CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Trang web hội thảo: http://ict.tcu.edu.vn/

Conference on Information and Communications Technology-Hội thảo về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là Hội thảo thường niên, được sáng lập bởi Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Trường Đại học Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang (12/2016). Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt ngày 22/12/2017. Hội thảo lần thứ IV (ICT2018) sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc.
Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng. 

Khoa học máy tính

Công nghệ phần mềm

Công nghệ Mạng & Truyền thông

Hệ thống thông tin

An ninh, an toàn thông tin

Xử lý ảnh, Video và tín hiệu số

IoT, CN 4.0…

CÁC MỐC THỜI GIAN

Nộp tóm tắt: 20/08/2018
Nộp toàn văn báo cáo: 01/9/2018
Thông báo kết quả: 01/10/2018
Nộp bài hoàn thiện: 22/10/2018