Hội thảo ICT 2021

Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm là diễn đàn để các nhà khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Năm nay, Hội thảo ICT lần thứ VI (ICT2021) được Trường Đại học Đà Lạt đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 25-26/6/2021.
Thời gian hội thảo chính thức: 05-06/08/2021. (Hội thảo trực tuyến)
Website Hội thảo: http://ict.dlu.edu.vn/