Hội thảo ICT Đại học Đà Lạt năm 2017

Information and Communication Technology Conference (ICT) là một Hội thảo thường niên, được sáng lập bởi Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa. ICT là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu chuyên sâu về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Năm 2017 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Đà Lạt sẽ tổ chức Hội thảo ICT, dự kiến vào tháng 12/2017.

Các cán bộ Khoa CNTT tham dự Hội thảo ICT tại Nha Trang 2016

Nội dung chương trình Hội thào ICT 2017 đang được xây dựng.