Hợp tác với viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản

Ngày 24/7/2019, tại trường Đại học Đà Lạt, khoa Công nghệ Thông tin có buổi làm việc với đoàn NICT về việc hợp tác, cũng như chia sẻ thông tin về Big Data.

Tại đây, giảng viên và sinh viên CNTT được nghe và thảo luận về các vấn đề về Big Data do TS. Đào Minh Sơn – Senior Researcher trình bày: ứng ụng Big Data trong hệ thống giám sát giao thông, bản đồ số… hỗ trợ hiệu quả trong việc dự báo để tránh kẹt xe, ùn tắt giao thông, ô nhiễm môi trường…

Đồng thời, NICT đã giới thiệu các thiết bị thu thập dữ liệu cho dự án Chăm sóc sức khỏe môi trường thông minh. NICT bàn giao bộ thiết bị thu thập dữ liệu này cho Khoa Công nghệ Thông tin mượn trong 1 năm để hỗ trợ hợp tác nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Đào Minh Sơn – Senior Researcher trình bày về Big Data

Ba bộ thiết bị mà phía NICT trao cho khoa CNTT mượn để nghiên cứu

Đoàn làm việc với Ban Giám hiệu trường ĐHĐL

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc giữa NICT và giảng viên, sinh viên CNTT