Kế hoạch khảo sát ý kiến Tân sinh viên về tuyển sinh, nhập học năm học 2023 – 2024