Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở lớp CTK45- Học kỳ 2 năm học 2022-2023

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/03/2023 – 01/06/2023)

Thời gianCông việc
22/02/2023-27/02/2023– Sinh viên chọn đề tài
27/02/2023-03/03/2023– Sinh viên tìm hiểu đề tài (liên hệ với GVHD) – Sinh viên liên hệ với GVHD để thực hiện viết đề cương đồ án – GVHD duyệt và nộp đề cương đồ án (tập tin) cho TLGV
03/03/2023- 08/03/2023– Trình ký và công bố danh sách đề tài, GVHD, sinh viên thực hiện đồ án
16/04/2023-22/04/2023– GVHD kiểm tra tiến độ lần 1
– GVHD gửi kết quả cho Khoa
14/05/2023-20/05/2023– BCN Khoa lập danh sách GVPB đồ án – Sinh viên gửi kết quả đồ án cho GVPB – Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 – Hội đồng (GVHD + GVPB) kiểm tra tiến độ lần 2 và gửi kết quả cho Khoa: 50% điểm
20/05/2023-23/05/2023– Sinh viên gửi kết quả đồ án cho GVHD và GVPB
01/06/2023-15/06/2023– 7h 15′ ngày 13/6/2023, nhà A7: Bảo vệ đồ án theo hội đồng gồm GVHD và GVPB: 50% điểm.
– Sinh viên nộp báo cáo đồ án cho khoa theo lịch thi
– 16h ngày 3/7/2023 tại nhà A7: Báo cáo đồ án cuối kỳ.

Khoa CNTT