Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp K37 năm học 2017-2018 (cập nhật lịch báo cáo tiến độ)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CÁC KHÓA : K37

(Thời gian chính thức làm KLTN là 6 tháng : 1/7/2017 – 15/12/2017)