Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Biểu diễn cắm hoa nghệ thuật năm 2023 – World Flower Council Summit 2023