KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI SÁNG TẠO PHẦN MỀM 2023

Thời gian: 8h00 – 11h00 ngày 23/01/2024 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường Thư viện

Tổng giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

7h45 – 8h00: Đón tiếp đại biểu

8h00 – 8h15:

Giới thiệu Đại biểu, khách mời

Phát biểu của Trưởng ban tổ chức

Phát biểu của Lãnh đạo trường

Phát biểu của Trưởng ban giám khảo

8h15 – 10h00: Phần trình bày của các đội thi

10h00 – 10h30: Tổng kết, trao giải