Kế hoạch V/v Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K39 Đại học HK I năm học 2019 – 2020

Phụ lục hướng dẫn đánh giá rèn luyện, biểu mẫu:

Phu Luc Huong dan danh gia ren luyen sinh vien hoc ki I nam hoc 2019-2020.docx

Đánh giá rèn luyện sinh viên_Mau phieu HK 1 2019-2020.pdf

3_Mau 01_BB hop lop.docx