Kết quả đánh giá rèn luyện lớp CTK37- học kỳ I năm học 2017-2018

Sinh viên xem kết quả lớp đánh giá rèn luyện trong file kèm theo, mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa CNTT trước 16h ngày 5/1/2018. Sau thời hạn nói trên, khoa sẽ không giải quyết.

CTK37_File nhap DiemRenLuyen

CTK37_Mau Tong hop tieu chi HK I_2017-2018

Khoa CNTT.