Kết quả đánh giả rèn luyện sinh viên (dự kiến) học kỳ I năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 11/4/2018)

Sinh viên xem kết quả lớp và khoa đánh giá rèn luyện trong file kèm theo, mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa CNTT trước 11h ngày 11/4/2018. Sau thời hạn nói trên, khoa sẽ nộp kết quả về trường.

CNTT_Mau thong ke DGRL HK I_2017-2018 _Khoa 110418.xls