Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018

Sau đây là kết quả điểm rèn luyện Học kỳ I, năm học 2017-2018. Đề nghị sinh viên đăng nhập trang cá nhân http://online.dlu.edu.vn  để xem bảng điểm chi tiết. Mọi thắc mắc phản hồi các Khoa tổng hợp gửi về phòng CTSV trước 8h00 ngày 24/5/2018. Sau thời trên nhà trường ra Quyết định chính thức.