Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018

Sinh viên các lớp xem kết quả đánh giá rèn luyện trong file đính kèm. Mọi thắc mắc cần điều chỉnh, lớp sẽ họp và làm biên bản điều chỉnh, kèm theo minh chứng, nộp về văn phòng khoa trước 8h sáng ngày 15/10/2018. Sau thời hạn nói trên, trường sẽ ra quyết định chính thức.

Mẫu biên bản điều chỉnh: Bien ban hop DC.docxĐiểm rèn luyện: