Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2019

Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2019 trong file đính kèm, nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ chuyên viên Trần Hoàn Quân- nhà A1, trước 17h ngày 11/1/2019.

2019.01_DSSV_dat_DK_TN.xls