Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp

Thân gửi: Cựu sinh viên khoa CNTT-Đại học Đà Lạt

Khoa Công nghệ Thông tin triển khai chương trình khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp để có thêm thông tin đánh giá chất lượng đào tạo của khoa. Cựu sinh viên vui lòng điền thông tin việc làm vào phiếu khảo sát, những ý kiến góp ý khác vui lòng gửi về email khoa it@dlu.edu.vn.

Link khảo sát: https://forms.gle/VVLhSsgXjQo7P7dPA 

Chân thành cảm ơn các bạn.

Khoa CNTT