Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Công nghệ Thông tin

Với mục đích đánh giá chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của khoa Công nghệ Thông tin (2003 – 2023) với những đóng góp của khoa trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng thời:

• Phát huy giá trị truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong khoa, hướng tới phát triển tương lai của khoa trong bối cảnh mới của Nhà trường.

• Tăng cường sự hiểu biết và niềm tự hào về khoa, về ngành cho sinh viên các khóa.

• Củng cố, phát triển mạng lưới liên kết với cựu sinh viên cũng như tạo cơ hội để các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên, các đối tác của khoa gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp;

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2003 – 2023):

• Thời gian: Ngày 14/10/2023

• Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt

• Thành phần tham dự:

– Lãnh đạo Nhà trường

– Lãnh đạo các đơn vị

– Cán bộ, giảng viên của khoa từ khi khoa thành lập đến nay

– Các doanh nghiệp, đối tác của khoa

– Cựu sinh viên và sinh viên các khóa đang theo học tại khoa

Khoa CNTT trân trọng thông báo!