Lịch thi đợt 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi các học phần do khoa CNTT tổ chức thi: Lich thi – HK1 2016-2017.pdf

Lịch thi các học phần chung: 1617LichthiChung.zip