Lịch thi học kỳ chuyển đổi lớp CTK45DLTC, CTK45DLCD