Lịch trình triển khai học phần “Tham quan thực tế” K46, học kỳ 1 năm học 2023-2024

(Thời gian tham quan: 19/12/2023 – 21/12/2023)

Địa điểm tham quan: Cơ quan, doanh nghiệp CNTT tại TP.HCM

Thời gianCông việc
20/09/2023-30/09/2023– Sinh viên bầu chọn thành phố tham quan (TP.HCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn…)
– Khoa liên hệ đơn vị tham quan.
– Khoa trình ký BGH phê duyệt kế hoạch tham quan.
7h30 18/10/2023– Khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, tại phòng: A27.03-ĐHĐL
18/10/2023-31/10/2023– Khoa lập danh sách sinh viên, lấy thông tin sv đã tham gia BH tại Trường.
– Sinh viên điền thông tin cá nhân vào file chia sẻ (Gồm số điện thoại, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng)
– Sinh viên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, thời hạn bảo hiểm phải có hiệu lực đến hết ngày 22/12/2023.
– Những sv mua bảo hiểm bên ngoài trường thì nộp photo bảo hiểm cho cô Thy- vp khoa- nhà A7.
– Sinh viên hoàn tất học phí học kỳ I năm học 2023-2024 trước 21/10/2023 (thi học kỳ)
 01/11/2023- 15/11/2023– Trường kiểm tra danh sách ĐK học phần TQTT đã hoàn tất học phí, BHYT, BHTT. (Những sv chưa hoàn tất sẽ bị đưa ra khỏi quyết định tham quan)
16/11/2023- 05/12/2023– Sinh viên nộp kinh phí tham quan cho GVCN.
– Trình ký BGH quyết định tham quan.
– Trình ký dự trù kinh phí hỗ trợ cho sv, công tác phí của GV, giấy giới thiệu tham quan.
-BCN Khoa ký hợp đồng với công ty du lịch đưa đoàn đi tham quan.
11/12/2023- 17/12/2023– Họp đoàn đi, phổ biến lịch trình, giải đáp thắc mắc cho sv.
– Sinh viên tìm hiểu trang web của đơn vị tham quan, chuẩn bị những câu hỏi mà sinh viên quan tâm.
19/12/2023-21/12/2023– Sinh viên tập trung tại nhà A6- ĐHĐL lúc 6h40’ sáng ngày 19/12/2023 để điểm danh và lên xe.
– Đoàn đi tham quan.
– Khi tham quan, sinh viên cần: mặc đồng phục, đeo thẻ sinh viên, mang sổ tay, bút để ghi chú.
22/12/2023- 30/12/2023– Sv viết báo cáo thực tập theo mẫu: https://cntt.dlu.edu.vn/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-trinh-bay-bao-cao-danh-cho-sinh-vien/
02/01/2024– Sinh viên nộp báo cáo tham quan theo lịch thi học kỳ.

Khoa CNTT