Mau phieu_dang ky HB Vallet.pdf

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 09/6/2019.

Mẫu đơn và thông báo phát động về giải thưởng Kova:

1. KP17 – Mau don dang ky hang muc Trien vong

2. KP17 – Mau don dang ky Hoc bong Nghi luc

3. KP17 – CV thong bao phat dong Giai thuong KOVA lan thu 17