NCKH sinh viên năm 2024- Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc dê/cừu Ninh Thuận

Nhóm tác giả: Phan Thanh Thảo Quyên (2115260), Đậu Thị Tiểu Điệp (2115196), Lê Viết Đăng Quang (2111875), Nguyễn Hoàng Nam Khánh (2212391), Nhâm Vĩnh Thuỷ (2213743). GVHD: KS. La Quốc Thắng