Nhóm sinh viên NCKH của khoa CNTT- ĐHĐL vinh dự nhận giải 3 toàn quốc sinh viên NCKH 2020

Theo Quyết định 3346/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/11/2020 và Quyết định 131/QĐKT của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) ngày 03/11/2020, Trường ĐH Đà Lạt đã có 04 đề tài đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.

Trong đó, đề tài “Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên công nghệ Blockchain” do nhóm sinh viên: La Quốc Thắng, Trần Trọng Hiệp, Nguyễn Thành Quốc của Khoa CNTT-ĐHĐL thực hiện, dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Ngô Như Khánh đã đạt được giải Ba và vinh dự nhận được giấy khen của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam.

Khoa CNTT