Quyết định 904/QĐ-ĐHĐL v.v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên, học kỳ I năm học 2019-2020

File danh sách sinh viên: 1. DS kem QD 904_27122019_TCXH_HKI 2019-2020

Sinh viên nào không có số tài khoản ngân hàng (sheet danh sách sv TM), sẽ nhận tiền mặt tại phòng Tài chính vào thứ 2 ngày 30/12/2019.