Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, NH 2017-2018