Quyết định hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019