Quyết định Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2017-2018