Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy HKII năm học 2018-2019 (đợt 2)