Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Chi tiết sinh viên xem file đính kèm