Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đợt 1)