Quyết định số 249/QĐ-ĐHĐL, ngày 17/05/2019 v/v Trợ cấp xã hội cho sv hệ chính quy HKII, NH 2018-2019.