Quyết định số 258/QĐ-ĐHĐL, ngày 26/4/2018 v/v miễn, giảm học phí cho sv hệ chính quy HKII, NH 2017-2018 (đợt 2).