Quyết định số 714/QĐ-ĐHĐL v.v miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, ngày 22/11/2019 v.v miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy HKI, NH 2019-2020 (đợt 2)