Quyết định số 795-QĐ-ĐHĐL v.v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy đợt 2, HKI năm học 2018-2019