Quyết định số 905/QĐ-ĐHĐL v.v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên, học kỳ I năm học 2019-2020

Danh sách sv: 1. DS kem QD 905_27122019_HTCPHT_HKI 2019-2020.xlsx

Sinh viên nào không có số tài khoản ngân hàng (sheet sinh viên TM), sẽ nhận tiền mặt tại phòng Tài chính vào thứ hai, ngày 30/12/2019.